Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy ROWERIA.PL działający pod adresem www.roweria.pl, prowadzony jest przez: Roweria.pl Łukasz Barczyszyn NIP: 8971609417 Adres: ul.Zwycięska 27, 53-033 Wrocław   Sklep internetowy ROWERIA.PL dba o prawa klienta. Klient nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla klienta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klientów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść klienta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.1. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowy ROWERIA.PL,

1.2. Korzystanie z naszego sklepu w każdej formie oznacza akceptację regulaminu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny. Zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie z witryny po zamieszczeniu zmienionego regulaminu równoznaczne jest ze zgodą użytkownika na te zmiany.

1.3. Sklep ROWERIA.PL prowadzi sprzedaż rowerów, części i akcesoriów rowerowych za pośrednictwem sieci Internet oraz sklepu stacjonarnego. Zamówienia realizowane są w oparciu o zgłoszenia dokonane przy pomocy formularza (systemu) zamówień dostępnego na stronie ROWERIA.PL lub telefonicznie.

1.4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ROWERIA.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

1.5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia (w panelu klienta) i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Standardowo zamówienia są realizowane w ciągu 7 dni roboczych.

1.6. Istnieje możliwość rezerwacji produktów będących aktualnie na stanie. W takim przypadku należy skontaktować o się z nami za pośrednictwem maila lub telefonicznie. Poprosimy Państwa o wpłatę zaliczki, której wysokość zostanie ustalona indywidualnie.

1.7. Nasz sklep internetowy otwarty jest 24h na dobę 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Z tego względu może się zdarzyć, że zamówiony przez Państwa artykuł już został sprzedany tego dnia. Są to przypadki rzadkie, ale niestety nieuniknione, za co z góry przepraszamy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji kontaktujemy się z zamawiającym przed dokonaniem ew. wysyłki pozostałych artykułów.

1.8. Promocji, rabatów itp. nie łączy się chyba, że ustalono inaczej.

1.9. Zamówienia klientów, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania pracowników sklepu (panel klienta lub korespondencja elektroniczna) przez okres 14 dni, będą uznawane za nieważne oraz usuwane z bazy zamówień.

1.10. Pokazane w sklepie ceny i artykuły nie stanowią oferty handlowej. Mogą zostać zmienione w każdej chwili bez uprzedzenia. Podane ceny zawierają podatek VAT.

1.11. Podane w sklepie terminy osiągalności produktów nie są wiążące i mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia.

1.12. Zastrzegamy sobie prawo do błędów na stronie i prawo do odmowy lub ograniczenia sprzedaży każdego artykułu każdej osobie fizycznej lub prawnej bez podania przyczyn.

1.13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeżeli stwierdzimy, że towar był używany, rozmontowywany, został uszkodzony bądź jest niekompletny.

1.14. Mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie przedmiotów pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości.

1.15. Za terminowe doręczenia paczek odpowiadają przewoźnicy. Nie mamy wpływu ani nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i straty przez nich spowodowane.

1.16. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, klient jest informowany na stronach sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży. Na każdy zakupiony towar wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT (niezbędne jest wtedy podanie nr NIP).

1.17. Procedura zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym za pomocą formularza zamówień. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w sklepie internetowym. Po złożeniu zamówienia sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

1.18. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie sklepu internetowego oraz (2) przesłanie klientowi wiadomości e-mail. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego sprzedawcy.  

2. FROMY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

2.1. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności: - Płatność przelewem - Płatność Dotpay - Płatność ratalna

2.2. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa produktu do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi w regulaminie oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

2.3. Odbiór osobisty produktu przez klienta jest bezpłatny.

2.4. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu: - Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa. - Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zwycięska 27 Wrocław. Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 300zł wysyłka jest darmowa. Koszt wysyłki dla zamówień poniżej 300zł: - ceny zależne od ilości i wagi produktu, rozpoczynają się od 8zł brutto.

2.5. Termin dostawy produktu do klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób: - W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy. - W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

2.6. Termin gotowości produktu do odbioru przez klienta – w przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób: - W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy. - W przypadku wyboru przez klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  

3. REKLAMACJA PRODUKTU

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć klientowi produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wady produktu oraz uprawnień klienta są określone w regulaminie.

3.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: - pisemnie na adres: Roweria.pl Łukasz Barczyszyn Zwycięska 27, 53-033 Wrocław - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwycieska@roweria.pl;

3.4. W przypadku wykrycia wadliwości produktu, klient zobowiązany jest do telefonicznego skontaktowania się z pracownikami sklepu ROWERIA.PL, a następnie złożenia pisma reklamacyjnego w formie elektronicznej (e-mail) lub tradycyjnej, pismo powinno zawierać: - dane klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu), - datę zakupu towaru, - kopię dokumentu zakupu (paragon lub faktura), - opis nieprawidłowości/wadliwości towaru Kopia lub oryginał wyżej wymienionego pisma koniecznie musi zostać wysłana wraz z reklamowanym towarem, w przeciwnym wypadku reklamacja nie będzie rozpatrywana. W każdym przypadku klient odsyła towar na swój koszt na adres firmy (lub dystrybutora) za pośrednictwem Poczty Polskiej (standard lub priorytet). W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania towaru zwracany jest Klientowi, i powtórne dostarczenie odbywa się na koszt firmy.

3.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony do 14 dni.

3.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez sprzedawcę do reklamacji klienta lub do wykonania uprawnień klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony przez sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt klienta na adres Roweria.pl Łukasz Barczyszyn ul.Zwycięska 27, 53-033 Wrocław.

3.7. Nieprawidłowości czy niezgodności związane z zamówieniem należy zgłosić w terminie 3 dni od momentu otrzymania przesyłki z towarem.

3.8. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy kradzieży w transporcie.  

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
4.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: - pisemnie na adres: Roweria.pl Łukasz Barczyszyn NIP: 8971609417 Adres: Zwycięska 27, 53-033 Wrocław. - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwycieska@roweria.pl.

4.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie sklepu internetowego. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: - dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia produktu w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów; - dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

4.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić produkt na adres: Roweria.pl Łukasz Barczyszyn Zwycięska 27, 53-033 Wrocław.

4.7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść klient: - Jeżeli klient wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. - Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. - W przypadku produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.9. Towar winien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, w stanie niezmienionym i nieposiadającym śladów użytkowania. Koszty związane z wysyłką towaru, pakowaniem oraz nadaniem przekazu pieniężnego (gdy klient nie posiada rachunku bankowego) ponosi klient. Oświadczenie o odstąpienie od umowy musi być dokonane w formie pisemnej (powinno zawierać dane teleadresowe klienta oraz nr konta bankowego na które mamy przelać środki).

4.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów: - (1) o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której klient wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

5.1. Niniejszy punkt regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów i usługobiorców nie będących konsumentami.

5.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

5.3. W wypadku klientów nie będących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

5.4. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.5. W razie przesłania produktu do klienta za pośrednictwem przewoźnika klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

5.7. W wypadku usługobiorców nie będących konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie usługobiorcy stosownego oświadczenia.

5.8. Odpowiedzialność usługodawcy/sprzedawcy w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do usługobiorcy/klienta nie będącego konsumentem.

5.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą/usługodawcą, a klientem/usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy/usługodawcy.  

6. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

6.1. Administratorem danych osobowych usługobiorców/klientów zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca.

6.2. Dane osobowe usługobiorców/klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są - zgodnie z wolą usługobiorcy/klienta - w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.

6.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych klientów sklepu internetowego : - W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora. - W przypadku klienta, który korzysta w sklepie internetowym z płatności PayU/Tpay/DotPay, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta operatorowi płatności, który również jest administratorem danych osobowych.

6.4. Usługobiorca/klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład: - pisemnie na adres: Roweria.pl Łukasz Barczyszyn Zwycięska 27, 53-033 Wrocław. - w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwycieska@roweria.pl

6.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego przed zawarciem danej umowy.

6.6 Dane osobowe Klientów, przekazane Sprzedawcy i Operatorowi płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

pixel